Exposanten programma

Binnen het brede programma van studiesessies, presentaties, workshops en optredens is er voor exposanten ruim gelegenheid kennis te delen of het eigen aanbod toe te lichten.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

 

Studiesessies

In het aanbod van studiesessies is ruimte voor organisaties en instellingen die zelf opleidingen en trainingen verzorgen. Verder is invulling van een studiesessie mogelijk voor onafhankelijke organisaties waarvan de deskundigheid algemeen door het onderwijs erkend wordt.

Tijdsduur: in overleg, max. ongeveer 30 minuten per onderwerp.

Themablokken

Tijdens themablokken vinden presentaties steeds aansluitend aan elkaar plaats op dezelfde plek. In korte tijd krijgen bezoekers zo een goed beeld van het aanbod. Tijdsduur: max. 15 minuten.

Welke themablokken zijn er?

Musea & Erfgoedinstellingen
Op beide dagen zullen informatieblokken worden geprogrammeerd waarbinnen musea en erfgoedinstellingen hun aanbod kunnen presenteren. 

Herdenkingsinstellingen
In het jubileumjaar van 75 jaar bevrijding is er uiteraard speciale aandacht voor het vieren en herdenken daarvan. 

Methodes & Lesmateriaal
Binnen dit blok is ruimte voor uitgevers en aanbieders van lesmethodes, boeken, online lesmateriaal, lesbrieven etc.

Theater & Toneel
Hoe krijgt een leerkracht of docent het beste een indruk van een voorstelling of optreden? Door een deel ervan zelf mee te maken!

Muziek & Dans
Voor Muziek & Dans geldt ook dat je de beste indruk krijgt door het aanbod te zien en te horen.

Workshops

Workshops in de letterlijke betekenis van het woord: bezoekers kunnen zelf aan de slag, zelf ervaren! Voor workshops komen die aanbieders in aanmerking die een workshop kunnen verzorgen met eigen materiaal.

Tijdsduur: ca. 30 minuten