Thema's

Tijdens het Cultuureducatie Congrestival komt bijna alles aan de orde dat te maken heeft met cultuur enerzijds en educatie anderzijds. Het CEC 2020 laat zich het beste omschrijven met onderstaande thema's of begrippen.

Herdenken & Historie
In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Juist in het onderwijs wordt daaraan veel aandacht besteed, zeer gestimuleerd door de overheid. Meer algemeen hoort geschiedenisonderwijs ook echt bij cultuureducatie. Alleen al door de vele historische musea en erfgoedlocaties.

Muziek & Dans
Dit thema behoeft nauwelijks toelichting. Muziek en Dans behoort in alle bevolkingsgroepen tot de meest populaire culturele belevingen! Daardoor zijn aanbieders van lessen, workshops etc. op dit onderwerp geliefd binnen het onderwijs.

Theater & Toneel
Niet alleen zijn Theater en Toneel een must binnen de cultuureducatie. Door de expressiviteit is het thema karaktervormend voor kinderen en jongeren. Je kunt er jezelf in kwijt, jezelf ontdekken en vormen!

Film & Media
In een wereld die vaak lijkt te draaien om informatie, beeld en actualiteit sluiten lessen op het gebied van film, beeldmateriaal, social media en andere mediakanalen bij uitstek aan bij de belevingswereld van jonge mensen. Dat begint al vroeg en stopt nooit meer!

Musea & Erfgoed
Juist omdat musea en erfgoedinstellingen steeds meer in de belangstelling staan van leerkrachten en docenten, is het een apart thema tijdens CEC 2020. Het leuke daarbij is dat de aanbieders alle overige thema's bestrijken die aan de orde komen.

Methodes & Lesmateriaal
Binnen dit thema komt een scala van methodes en ander materiaal van uitgevers aan bod. Maar ook projecten en lesbrieven van andere cultuuraanbieders. 

Studiesessies & Presentaties
Tijdens het programma van het Cultuureducatie Congrestival is veel ruimte voor kennis verdiepen en verbreden tijdens studiesessies. Die worden ingevuld door deskundigen op het betreffende terrein. De samenwerking staat garant voor actualiteit en relevantie.

Workshops & Optredens
Op de beursvloer zelf zijn open workshopruimtes en podia. Bezoekers kunnen daar zelf aan de slag in de workshops of een goede indruk krijgen van bepaalde optredens of voorstellingen.

Themas-cec2020